Ansedel  

4106 Mårten Johansson
*1648 Nora Klocke 2
†1728-09-07 Nora Klocke

4109 Johan Jonsson
*cirka 1620
†1665


4099 Anders Mårtensson
*1688-11 Nora Klocke 2
†1738-12-13 Nora Klocke
gift 1722-11-18 i Gudmundrå
4117 Kerstin Mårtensdotter
*cirka 1625 Nora Klocke 2
†1694 Nora Klocke


4124 Ella Johansdotter
*1654
†1728-11-20 Nora Klocke


4092 Johan Andersson
*1723-03 Nora Klocke 2
†1802-08-27 Nora Klocke4125 Anna Christophersdotter
*1695-07-19 Nordingrå Näs 3:1
†1755-05-19 Nora Klocke4333 Cherstin Johansdotter
*1757-07-21 Nora Klocke4144 Pär Johansson Muur
*cirka 1655 Nora Lövvik 5
†1710 Nora Lövvik

4148 Johan Jonsson
*cirka 1615 Skog Gallsätter 3
†1694-01-21 Nora Lövvik


4133 Elias Pärsson Brant
*1691 Nora Lövvik 5
†1780-01-04 Nora Lövvik
gift 1717-12-29 i Nora
4151 NN
*cirka 1625
†1696 Nora Lövvik


4152 Märeth Christophersdotter
*1658 Nora Kallsta 2
†1730-07-29 Nora Lövvik

4161 Christopher Kiällsson
*cirka 1616 Nora Hornön 3
†1696 Nora Kallsta


4126 Kierstin Eliasdotter
*1726-10 Nora Lövvik 5
†1814-04-11 Nora Klocke

4167 NN
*cirka 1620
†1691 Nora Kallsta


4177 Hindrich Andersson
*cirka 1650 Nora Gräta 5
†1728-02-07 Nora Gräta
gift 1683
4180 Anders Bertillsson
*cirka 1620 Nora Gräta 54168 Kierstin Hindersdotter
*1690-11 Nora Gräta 5
†1770-10-10 Nora Lövvik

4190 Karin Pädersdotter
*cirka 1635
†1706 Nora Gavik


4197 Kierstin Ersdotter
*cirka 1665 Nora Gavik 3
†1740-12-28 Nora Gräta 5

4198 Erik Persson
*cirka 1620 Nora Folkja 1
†1704 Nora Folkja

4211 Märit Olofsdotter
*cirka 1620
†1702 Nora Folkja

Anarkiv 8.0 2015-06-20