Antavla  
4177 Hindrich Andersson
*cirka 1650 Nora Gräta 5
†1728-02-07 Nora Gräta

Far: 4180 Anders Bertillsson *cirka 1620 Nora
Mor: 4190 Karin Pädersdotter *cirka 1635

   Fam:
    Vigsel: 1683

      1: 4169 Märta *1684 Nora
      2: 4170 Karin *1687 Nora
      3: 4168 Kierstin *1690-11 Nora
      4: 4171 Sara *1692 Nora
      5: 4172 Anna *1695 Nora
      6: 4173 Anders *1697 Nora
      7: 4174 Brita *1702 Nora
      8: 4175 NN *cirka 1703 Nora
      9: 4176 Malin *1704-10-30 Nora

Db 1688 13/3 39.
Hust: Sara Bertillsdotter i Hornöhn kravde uti sin Broders Anders Bertillssons sterbhus i Grätta såsom återstående på sitt fäderne 550 daler Kmt och i Silver 11 lod, på sitt möderne 9 daler 16 öre efter Byteslängdenrna av år 1646 och 1650. Hindrich Andersson i Grätta på sinegen såväl som Moderns H: Karin Pehrsdotters vägnar .......................... som alla syskonen bör svara till, därhos är detta en mycket gammal------ amnde hon väl för 20 år sedan (flera rader oläsliga)...... att man ingen bättre underrättelse hu kan hava om samma arvs beskaffenhet, Gode Män det haver. Ty såvida Anders Bertillsson varit sin Systers H: Saras Målsman ....
Anarkiv 8.0 2015-06-20