2019-10-04

Anundsjö släkter och gårdar samt Sidensjö/Skorped släkter och gårdar

Böckerna om Anundsjö och Sidensjö/Skorped som tidigare funnits på cd-skiva går nu att köpa som en pdf-fil. Mer information finns på sidan ”Böcker och data­filer”.


2019-08-17

Trivial­skole­registret upp­daterat

Nu har registret över elever vid Härnösands trivial­skola upp­daterats igen. Som förut finns det till­gängligt i form av ett Excel­dokument här.


2019-08-03

Nätra­rättelserna upp­daterade

Nu har Nätra­rättelserna upp­daterats igen. Dessa finns till­gängliga som en pdf-fil här eller på sidan ”Böcker och data­filer”.


2019-08-01

Nordingrådatabasen växer ytterligare

Nordingrå­databasen innehåller nu Barsta–Tollsätter. Registret har också upp­daterats. Mer information finns under ”Böcker och datafiler”.


2019-07-31

Hemsidan uppe igen

Efter några månaders avbrott är nu sidan uppe igen. För­hopp­nings­vis kan liknande avbrott und­vikas i framtiden.


2018-08-28

Nordingrådatabasen växer

Nordingrå­databasen innehåller nu Barsta–Orsta och Själand. Registret har också upp­daterats. Mer information finns under ”Böcker och datafiler”.


2018-05-09

Strängnäsregistret uppdaterat

Familje­registret över Strängnäs har upp­daterats och vissa rättelser har infogats. Som förut hittas registret under fliken Familjeregister.


2018-04-30

Yrkesregister över Norrtälje

Nu finns även yrkes­registret över Norrtälje under fliken Familje­register.


2018-04-27

Familjeregister över Norrtälje

Nu finns ett familje­register över Norrtälje under fliken Familje­register. Ett yrkes­register förväntas komma inom kort.


2018-03-10

Nätra­rättelserna har upp­daterats

Nu har Nätra­rättelserna och presentationen av kompani­chefer upp­daterats. Dessa finns till­gängliga som en pdf-fil här eller på sidan ”Böcker och data­filer”.


2018-02-25

Trivial­skole­registret upp­daterat

Nu har registret över elever vid Härnösands trivial­skola upp­daterats. Som förut finns det till­gängligt i form av ett Excel­dokument här.


2017-09-17

Familjeregister över Enköping

Nu finns även ett familjeregister över Enköping under fliken Familjeregister.


2017-08-18

Ägarlängder och yrkesregister över Enköping

Nu finns ägarlängder och yrkesregister över Enköping under fliken Familjeregister.


2017-04-30

Nya Arnäsrättelser

Rättelserna till Arnäsboken har uppdaterats, se ”Böcker och datafiler” eller ladda ner dem här.


2017-04-05

Hälsningar från Amerika

Dear Mr. Sundin,

I am an American of Swedish descent and an avid researcher of my family ancestry. I want to express my sincere appreciation to you for the immense work you put into your books about families and properties in northern Sweden.

Many generations of my ancestors lived in Arnäs and Nätra parishes. When I came to a ’dead end’ in my research, I learned about your books: Släkter och gårdar i Arnäs 1535–1915 and Släkter och gårdar i Nätra 1535–1900. I was a bit skeptical about purchasing them at first, because I don’t speak Swedish. However, your books have proven to be invaluable! Thanks to them I have been able to identify ancestors that I would never have found on my own. I have been so blessed by your efforts, and I wanted you to know.

Gratefully,
Jayne Jorgensen Bingham

***

Dear Jayne,

Jan and I hoped that even those who didn’t understand Swedish could make use of our books. Some of our books have reached foreign countries. I can’t remind myself if we have got this kind of recognition, but now we know for certain, and it is encouraging.

Thanks!
Per Sundin

***

Hi again,

The first book I ordered was the one for Arnäs. My great-great grandparents were born and raised there, but moved to Sundsvall and then immigrated to the United States in 1906. Your book was such a tremendous help to me! Later, as I was researching a 5th great grandfather in Arnäs, I found that he had been born in Nätra parish, but the church books there were incomplete. When I found out that YOU had helped to publish a similar book for Nätra, I ordered it that very day! Per Sundin is a name I have learned to trust for my genealogical needs. :)

Your fan,
Jayne


2017-01-03

Familjeregister över Torshälla

Materialet i Tors­hälla omfattar tiden 1650–1750. Syftet med att kartlägga Tors­hälla är att hitta ånger­man­länningar i Tors­hälla. De hade kommit dit via fjärr­fisket och kallades ofta ”norr­länningar” i kyrko­böcker och mantals­längder i Tors­hälla. Hittills har tjugo från Nordingrå, en från Vibyggerå, en från Nätra, åtta från Arnäs inklusive nuv. Gideå, elva från Grundsunda och tio från Nordmaling hittats. Dessutom två från ”Ånger­man­land" och fem från ”Norrland”.

Materialet hittas under den nya fliken Familjeregister.


2016-11-27

Nordingråbyregistret uppdaterat

Nu är Barsta–Nyland klart i Nordingråbyregistret, se ”Böcker och datafiler”.


2016-08-16

Supplement till Sidensjö och Skorped

Nu finns ett supplement till boken om Sidensjö och Skorped att ladda ner under Böcker och datafiler. Dessutom har rättelserna till Nätra­boken uppdaterats och i Nordingrå­data­basen är nu Barsta–Nyland klart.


2016-06-24

Rättelser och supplement till Nätraboken

Sedan Nätra­bokens tryckning har vissa upp­gifter lagts till och andra korrigerats, dessa finns att ladda ner under ”Böcker och datafiler”.


2015-12-07

Fastigheter i Strängnäs

Jag har under något år special­studerat Strängnäs med syftet att försöka identifiera ursprunget för s.k. Norr­lands­fiskare. Jag har hittills hittat ursprunget för 10 män och 7 kvinnor från Nordingrå, 2 män och 2 kvinnor från Ullånger, 6 män och 2 kvinnor från Vibyggerå, 5 män och 7 kvinnor från Nätra, 5 män och 4 kvinnor från Arnäs, 23 män och 15 kvinnor från Grundsunda samt 6 män och 3 kvinnor från Nordmaling, totalt 97 personer, födda 1640-1750.

För att åstadkomma detta har jag läst kyrko­böcker, mantals­längder och bo­upp­teck­ningar under tiden 1668–1772, samt råd­hus­rätts­proto­koll 1697–1710. Det saknas bur­skaps­längder, och jag har inte heller studerat båts­mans­rullor, där det torde finnas ett antal ånger­man­länningar. Under arbetet har det blivit en Anarkiv-databas för Strängnäs stad med drygt 8 000 poster. Resultatet finns här på hemsidan i form av
a) ägarlängder på de 131 tomterna fördelade på stadsdelarna Västerviken, södra och norra sidan av Långgatan (nuv. Storgatan), Nabben, Munkbacken, Kungsberget, söder om kyrkan samt Skolbacken.
b) register över olika yrkesgrupper
c) familjeregister.


2015-05-22

Klockestrand, Lugnviksstrand och Sandö

Släkter & Gårdar har även kartlagt vissa släkter och familjer i Klockestrand, Lugnviksstrand och Sandö. Resultatet finns tillgängligt här. Se också Lars-Ivan Söderlunds hemsida.


2014-12-06

Trivialskoleregister

Släkter & Gårdar har även sammanställt en förteckning över elever vid Härnösands trivialskola. Dessa finns att ladda ner som ett Microsoft Excel-dokument här.