Antavla  
4219 Olof Jonsson
*1587 Nora Gräta 1


Far: 4220 Jon Ersson *cirka 1550
Mor:

   Fam:

      1: 4212 Joen *cirka 1620 Nora
      2: 4213 Erich *cirka 1620 Nora
      3: 4214 Christin *cirka 1620 Nora
      4: 4215 NN *cirka 1625 Nora
      5: 4216 Christopher *cirka 1620 Nora
      6: 4217 Annika *cirka 1620 Nora
      7: 4218 Kierstin *cirka 1620 Nora
      8: 4211 Märit *cirka 1620

Db 1644 2/5
Erich Nilsson i Saltte oppbjuder - 8 ½ sel. Härpå klandras av Oluf Jonsson i Greta

Db 1647 22/11 4.
Oluf Jonsson i Greta klagar det Johan Jonsson i Hoole haver slagit hans dotter Christin ett blodsår och en blånat med en järnstör över handen.
Res: Efter det befanns intet vara annat än en pust och målsäganden bad för honom, parterna räckte varandra handen på vänskap och blev Johan likväl sak - 3. marker till treskiftes.
Anarkiv 8.0 2015-06-20