Antavla  
4213 Erich Olofsson
*cirka 1620 Nora Gräta


Far: 4219 Olof Jonsson *1587 Nora
Mor: 4222 Gölin *cirka 1600


Db 1676 13/3 25.
Kom för Rätten Sal: Joen Olofssons i Grätha köpeskrifter daterade d: - 26. Feb: 1662, varutinnan förmäles hurusom han av sina syskon inlöst dess fädernes hus och jord, sålunda att av sin Svåger Erich Ersson i Gafwijk 1 ½ sel jord liggandes i Grätha, för jorden givit - 15. Riksdaler i Specie och för gården - 13. daler 4 öre Kmt, Item köpt av sin svåger Olof Pehrsson i Grätha - 1 ½ sel jord för - 15. Rdaler och för hans gårdsparrt - 13. daler 4 öre Kmt. Av Brodern Erich Olofsson i Sahlum allenast dess gårdepart för - 26. daler 8 öre Kmt köpt och sin emellan gjort jordebyte, Näml:, att Erich Olsson har för sin jord i Grätha njutit i Sahlum och efter Jorden är bätter i bem:te Grätha, alltså haver Joen Olofsson givit i mellanlag - 4. Riksdaler.
Så ock av Brodern Christopher Olofsson i Grätha köpt 2 sel jord för - 20. Riksdaler och för hans gårdepart - 16. daler 16 öre Kmt jämväl givit honom uti förlikning - 9. Riksdaler. Christopher bekänner ock sig uti sin Obligation hava bekommit 1 ko , 3 st gla får och för dess mera arv i lösörorne uti ett för allt 8. daler Kmt. Jämväl ock för Christophers arv efter dess systrar Annika och Kerstin undfått - 27. daler Kmt. Och alldenstund Sal: Joen Olsson således samtlige sine syskon haver utlöst och ingen härutinnan kunde göra något klander, fördenskull dömdes detta köp fast och oryggligt att stå och intet återgå, och därpå Stadfästelse brev givas.

(Id. med pnr 393 ?)
Anarkiv 8.0 2015-06-20