Antavla  
4209 Erik Eriksson
*cirka 1655 Nora Gavik 3
†1730-02-23 Nora Gavik

Far: 4207 Erik Ersson *cirka 1620 Nora
Mor: 4211 Märit Olofsdotter *cirka 1620


Db 1685 8/10 12.
Erich Pehrsson i Gafwijk klagade att hans Styvbarn påföra honom en oduglig Jordavrad och husröta irån år 1667- 1682, NMäml: uti afrad ½ t:a Korn efter vart sel som stiger till 810. daler Kmt och husröta540daler Kmt, där likväl gården vid tillträde var skattat allena för 44 daler Kmt och nu värderad för144. daler Kmt ----stått för Båtsman och annan tunga. Styvson Erich Ersson sade sig intet såstort eftersträvat Husrötan ej heller så högt avrad, utan skjuter sådant till sin Styvfaders samvete. Oppviste också sina Bröders brev ifrån Stockholm om detsamma.
Resol: Gode Män kunna likvidera skäligen parterna emellan. H: Märit bör njuta sina 1 ½ sel Jord i Grettom sålde, dock i pngr, åt våren tillträder Erich Erichsson hemmanet uppå Gode Mäns likvidation.

Db 1690 17/2 43.
Erich Erichsson i Gawijk fordrade av sin styvfader Erich Pehrsson i Bredsätter för avrad och husröta på hemmanet i Gawijk - 190 daler 29 öre efter en räkning gjord d. - 3. April 1686. Erich Pehrsson oppviste en annan räkning upprättad den - 20 Juni 1686, efter vilken han ville hava - 66. Daler Kmt att fordra av Erich Ersson. Vilka räkningar översågos och slutes på det sättet, att Erich Pehrsson fick att fordra av Erich Erichsson - 12. Daler 16 öre Kmt, som han dömdes att betala
Anarkiv 8.0 2015-06-20