Antavla  
4164 Anders Mårtensson
*cirka 1550 Nora Gräta 3


Far: 4165 Mårten Andersson *cirka 1515
Mor:

   Fam:

      1: 4187 Bertill *cirka 1590 Nora
      2: 4188 Mårten *cirka 1585 Nora
      3: 4189 NN *cirka 1590 Nora

Db 1636 13/6
Framträdde för rätten Vällärde Herr Mårten Capplan och hans broder Bertell Andersson i Gräta och fordrade någon Gäld av Olof Erichsson i Salum, som hans salig svärfader Oluf Bengtsson i Salum skyldig var till S: Anders Mårtenss i Gräta, nämligen 6. daler penningar uti gott mynt och 2. Tunnor Korn, och ---- Olof Erichsson svågern berätta nu inför rätten det de vid Olof E: samma gamla gäld med honom i jorden av---- haver och han gälden efter deras svärfader betala skulle.
R: Är nu av rätten avdömt det Olof Erichsson skall före:de summa betala.

Db 1644 2/5
Oluff Håkonsson i Löfuijch haver räckt Sal: Anders Mårtensson i Greta hand oppå - 11 ¾ daler Silf: M:t A:o 1636 på sin och sine syskons ----- och icke finns betalt ---- 4 ½ daler. Likväl haver bem:te Anders Mårtenss arvingar eftergivit uti - 5. daler S:M:tt. Är ock avsagt att Oluff Håkonsson skall betala S: Mårtens hustro - ½ Tunna Korn som han ---- skyldig är, och allt innan Korsmäss vara betalt.

Anarkiv 8.0 2015-06-20