Antavla  
4188 Mårten Andersson
*cirka 1585 Nora Gräta 5
†1638 Nora

Far: 4164 Anders Mårtensson *cirka 1550 Nora
Mor:


Db 1636 13/6
Framträdde för rätten Vällärde Herr Mårten Capplan och hans broder Bertell Andersson i Gräta och fordrade någon Gäld av Olof Erichsson i Salum, som hans salig svärfader Oluf Bengtsson i Salum skyldig var till S: Anders Mårtenss i Gräta, nämligen 6. daler penningar uti gott mynt och 2. Tunnor Korn, och ---- Olof Erichsson svågern berätta nu inför rätten det de vid Olof E: samma gamla gäld med honom i jorden av---- haver och han gälden efter deras svärfader betala skulle.
R: Är nu av rätten avdömt det Olof Erichsson skall före:de summa betala.

Db 1646 7/9 18.
Tolvmän dömde att H: Malin S: Herr Mårthens skall betala Jon Pädersson i Alfstadh - 2. Rikzdaler för ett taffz förkäde som förkom hos henne.

Db 1674 5/3 18.
Efter fastebrevets innehåll av Dato den - 17. Junij1635 och lagens kraft av Jordebalkens Landslagens - 6. Cap: befinner denna Härads Rätt skäligt att Sal: Hr Mårtens arvingar njuta inlösa Tu sedesland jord av Faderbroderns Sal: Bertil Anderssons hemman i Greetha för - 10. Specie Rdaler selandet så att de få Elva sädesland vardera i Byn, helst emedan Sal: Hr Mårten och brodern Bertil Andersson tillhopa hava bytt jord från Salte till Gretha under sitt faders hemman sig tillhanda, och de lika när ärva eller bördige vara till Gretha hemmanet.

Anarkiv 8.0 2015-06-20