ANSEDEL 3221 Maria Hobe *cirka 1650 Stockholm
3221 Maria Hobe
*cirka 1650 Stockholm


   Fam:

      1: 3214 Anders *cirka 1665
      2: 3215 Annika *1672
      3: 3216 Justina *1673
   Fam:

      4: 3217 Katrina *1675-11-14 Strängnäs
      5: 3212 Giöran *1677-03-20 Strängnäs
      6: 3218 Margreta *1678-09-10 Strängnäs
      7: 3219 Maria *1681-01-18 Strängnäs
      8: 3213 Johannes *1681-12-19 Strängnäs
      9: 4516 Hedvich *1682-12-28 Strängnäs
      10: 6029 Beata *1684-08-27 Strängnäs
      11: 5406 Magnus *1685-11-15 Strängnäs
      12: 4975 Sara *1687-03-19 Strängnäs
      13: 5399 Juliana *1688-05-09 Strängnäs
      14: 6074 Carl *1689-09-06 Strängnäs
      15: 4519 Ullricka Eleonora *1691-02-09
      16: 4575 Beata *1692-02-13 Strängnäs

Dotter till bagareåldermannen Mikael Hobe och Margareta Besch
fadder 1688 för LBogman
Anarkiv 8.0 2018-05-04