ANSEDEL 3211 Johannes Berelius-Stierneroos *1643-04-10 Kalmar
3211 Johannes Berelius-Stierneroos
*1643-04-10 Kalmar
†1718-01-14 Låstad

   Fam:

      1: 3217 Katrina *1675-11-14 Strängnäs
      2: 3212 Giöran *1677-03-20 Strängnäs
      3: 3218 Margreta *1678-09-10 Strängnäs
      4: 3219 Maria *1681-01-18 Strängnäs
      5: 3213 Johannes *1681-12-19 Strängnäs
      6: 4516 Hedvich *1682-12-28 Strängnäs
      7: 6029 Beata *1684-08-27 Strängnäs
      8: 5406 Magnus *1685-11-15 Strängnäs
      9: 4975 Sara *1687-03-19 Strängnäs
      10: 5399 Juliana *1688-05-09 Strängnäs
      11: 6074 Carl *1689-09-06 Strängnäs
      12: 4519 Ullricka Eleonora *1691-02-09
      13: 4575 Beata *1692-02-13 Strängnäs
   Fam:

      14: 6209 Eva *1695-09-22 Strängnäs

fadder 1688 för LMarchelius, 1689 för rådm OA, JGrimsten
Anarkiv 8.0 2018-05-04