ANSEDEL 6210 Stina Benzelia *cirka 1670
6210 Stina Benzelia
*cirka 1670


   Fam:

      1: 6209 Eva *1695-09-22 Strängnäs

fadder 1696 för rådm JaThuring (välb hr lagmans fru), 1696 för sold OJöHielte (fru), NGravius (fru)
Anarkiv 8.0 2018-05-04