ANSEDEL 3214 Anders Biörn *cirka 1665
3214 Anders Biörn
*cirka 1665


Far:
Mor: 3221 Maria Hobe *cirka 1650 Stockholm
      Vigsel:


fadder 1688 till ZAsp, LMarchelius (mons), 1691 för AO v torget
Anarkiv 8.0 2018-05-04