Antavla  
4324 Margareta
*cirka 1595

   Fam:

      1: 4320 Margareta *cirka 1615 Nora
      2: 4321 Ragvald *cirka 1620
   Fam:

8.
Anlangande en stor Kopparkittel som Peder Olofsson i Bredsätter haver tagit först till låns av Hust: Margretha Sal: Herr Erich Raphaelssons efterleverska, som han sedan haver behållit uti pnt för - 14. marker Kopp: Mynt Cronones utlagor hon skyldig var. Så vittnar Jacob Nilsson i Rosswich efter avlagden Ed å Lagboken, att be:te Peder Olofsson icke högre än - 14. marker Kopp:Mynt haver samma kittel --- Mats Matsson satt som på den tiden Befallningman var för hennes rest.

Anarkiv 8.0 2015-06-20