Antavla  
4273 Anna Svensdotter?
*1631
†1698 Nora Rossvik
   Fam:

      1: 4265 NN *cirka 1660 Nora
      2: 4264 Karin *cirka 1660 Nora
      3: 4266 Märeta *1661 Nora
      4: 4267 Sven *1664 Nora
      5: 4268 Kerstin *1664 Nora
      6: 4269 Jonas *cirka 1665
      7: 4270 Olof *1667 Nora
      8: 4271 Johan *1670 Nora

(35.)
Oppå hustru Anna, Jöns Nilssons i Rossvik, 42 åhr gammall, witnadhee effterskrefne barn, nembl:
1) Henrik i Torrom, som Stam-Brita förer til Blåkulla, tyga på h. Anna at hon på 14 dagars tidh, huar nat ähr styrman på fordenskapen och i Blåkulla äther, driker och dantzar.
2) Märit i Rossvik witnadhee dess-slikest at h. Anna på 3 wekors tidh haar warit styrman på folenskapen medh Stam-Brita. I Blåkulla står h. Anna och läser för Nils Perssons, i Rossvik, piga, Margareta. Mehr seer han henne intet giöra.
3) Malin i Rossvik witnadhee thet samma ath hon ähr styrman på folenskapen.
4) Karin i Rossvik witnadhee at h. Anna, alt sädhan skiörd-anna, huar nat haar warit styrman på Stam-Britas folenskap och 3 stycken h. Annas barn, Sven, Jonas och Johannes äter, driker och dantzar. H. Anna skall hafa gifit hene silfr-koosor och silfr-skeder och guldh för thet hon skullee liuga på h. Karin, Olof Erikssons i Rossvik, och ner flikan thet intet wile giöra slogh hon henne.
5) Jonas i Rossvik sedt h. Anna 14 dagar wara styrman på fordenskapen medh Stam-Brita. Sedt hene got in genom dören i Blåkulla, men intet sädhan sedt til hene.
6) Nils i Rossvik sedt henne på 8 dagar huar nat ståå och läsa för Nils Perssons, i Rossvik, piga, Margareta.
sid. 61.
7) Märit, tienstepigan i Rossvik, tygade på h. Anna, at på 14 dagars tidh har hon sedt henne huar affton komma -----------------------------------
Anarkiv 8.0 2015-06-20