Antavla  
4268 Kerstin Jönsdotter
*1664 Nora Rossvik 3


Far: 4272 Jöns Nilsson *cirka 1625 Nora
Mor: 4273 Anna Svensdotter? *1631


Oppå Halt-Anna i Rossvik witnadhee effterskreefne skylldigh i trulluäsändet:
trullpackan Margareta i Ärsta tygar at Halt-Anna ridher till Blåkulla för sigh sielff och förer 3 barn som Halt-Anna sielff säger at thet skall wara: flickan Kerstin i Rossvik, Jöns dotter, dee andhra will hon intet bekänna. Denne flickan holler sigh undhan, derföre faller misstanckar at modren förer henne sielff.
----------------------
Anarkiv 8.0 2015-06-20