Antavla  
4184 Sara Bertilsdotter
*cirka 1630 Nora Gräta 5
†1703 Nora Hornön

Far: 4187 Bertill Andersson *cirka 1590 Nora
Mor:


Db 1688 13/3 39.
Hust: Sara Bertillsdotter i Hornöhn kravde uti sin Broders Anders Bertillssons sterbhus i Grätta såsom återstående på sitt fäderne 550 daler Kmt och i Silver 11 lod, på sitt möderne 9 daler 16 öre efter Byteslängdenrna av år 1646 och 1650. Hindrich Andersson i Grätta på sinegen såväl som Moderns H: Karin Pehrsdotters vägnar .......................... som alla syskonen bör svara till, därhos är detta en mycket gammal------ amnde hon väl för 20 år sedan (flera rader oläsliga)...... att man ingen bättre underrättelse hu kan hava om samma arvs beskaffenhet, Gode Män det haver. Ty såvida Anders Bertillsson varit sin Systers H: Saras Målsman ....
Anarkiv 8.0 2015-06-20