Antavla  
4154 Olof Christophersson
*cirka 1650 Nora Kallsta 2
†1723 Nora Kallsta

Far: 4161 Christopher Kiällsson *cirka 1616 Nora
Mor: 4167 NN *cirka 1620


Db 1680 10/2 22.
Dato Presenterade Pedher Christophersson i Grätta i Nora Sochn en ständig och kraftig köpeskrift i Rätten dat 20 April ---- innehållandes att Joen Eliesson Hemsöö Dahlen av välbetänkt mode jämte sin kära hustrus Ja och samtycke sålt och upplåtit bem:te Per Christophersson såsom närmaste bördeman sitt hemman av ---- om ---- än fem ---- sädesland jord liggandes i Kalstadh för 15. daler Smt selandet som gör 72. daler och utjorden därtill 3 sedesland i halsta à 12 daler sädeslandet som gör 36 daler dito mynt jämväl husen därefter för 20 daler kmt och alla andra därunder hörige lägenheter både närby och fjärran honom och hans arvom tillägnar intet undantagandes. Och emedan köpet så lagligen hänt och avlupit är, penningarna till fullo betalte och bem:te hus och jord år lagbudin och Lagståndin och intet hinder eller klander därutinnan gjort är, varföre dömdes bem:te hus och jordeköp för fast och kraftigt att stå, villjandes bem:te Pedher Christophersson, hans hustru och efterkommande arvingar till evärderlig oklandrat egendom att besitta, bruka och behålla eller därmed handla, göra och låta som Sveriges Lag och Kongl: Statuter kunna innehålla och medgiva.
Anarkiv 8.0 2015-06-20