ANSEDEL 843 Magdalena Eedberg *cirka 1690
843 Magdalena Eedberg
*cirka 1690


   Fam:

      1: 3592 Catharina *cirka 1717

fadder 1724 för LMå, 1728 för PBrundb, 1729 för OBd, 1729 för NListr, 1731 för JaGierss (AL:s h), 1732 för PNmk, 1735 för NHöjer
Anarkiv 8.0 2018-05-04