ANSEDEL 842 Anders Larsson Fogström *1689-10-13 Strängnäs
842 Anders Larsson Fogström
*1689-10-13 Strängnäs
†1768-02-22 Strängnäs Munkbacken

Far: 2849 Lars Andersson *cirka 1650
Mor: 2850 Kierstin *cirka 1650
      Vigsel:

   Fam:

      1: 3592 Catharina *cirka 1717
   Fam:
    Vigsel: 1755-10-22 Strängnäs

fadder 1719 för OKock, EA, NGran, 1729 för PJ (borg), för NListr (Selakarlsgården), 1720 för AJ Skolb, 1725 för LFalk, 1730 för JacLillia, OBd
Anarkiv 8.0 2018-05-04