ANSEDEL 6777 Anna Kiellbeck *cirka 1730
6777 Anna Kiellbeck
*cirka 1730


   Fam:

      1: 6898 Anna Christina *1759-02-04 Strängnäs

fadder 1756 för MTranb, 1760 för AWlgr
Anarkiv 8.0 2018-05-04