ANSEDEL 6267 Anders Aspengren *cirka 1720
6267 Anders Aspengren
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6269 Peter Lorents *1747-01-29 Strängnäs
   Fam:

      2: 6898 Anna Christina *1759-02-04 Strängnäs

fadder 1747: pBE
faddrar 1756 för SvDstr, 1756 för OIngz-s (trdg-m AAspengren), 1757 för ARoth-s
Anarkiv 8.0 2018-05-04