ANSEDEL 6423 Maria Forsberg *cirka 1720
6423 Maria Forsberg
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6424 Carl Gustaf *1749-12-09 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04