ANSEDEL 4271 Olof Elfström *cirka 1700
4271 Olof Elfström
*cirka 1700


   Fam:

      1: 6424 Carl Gustaf *1749-12-09 Strängnäs

t Åkers styckebruk 1747 (1748 års mtl), frälsefogde enl mtl 1755
Anarkiv 8.0 2018-05-04