ANSEDEL 5855 Maria Schütz *1718
5855 Maria Schütz
*1718


   Fam:

      1: 5857 Eric Johan *1743-05-21 Strängnäs
      2: 5906 Anna Christina *1744-09-24 Strängnäs
      3: 5961 Carl *1745-11 Strängnäs
      4: 6002 Carl *1746-12-11 Strängnäs
      5: 6311 Carl Peter *1747-11-26 Strängnäs
      6: 6383 Maria Elisabet *1748-12-06? Strängnäs
      7: 6418 Margareta Eva *1749-11-25 Strängnäs
      8: 6484 Carl Friedric *1751-03-01 Strängnäs
      9: 6575 Anna Catharina *1752-06-30 Strängnäs
      10: 6648 Eric Carl *1754-03-29 Strängnäs
      11: 6792 Maria Carolina *1756-08-14 Strängnäs

dtr t kn Ja Schütz v Upl reg (1685-1744)/ MaAlstrin
År 1742 den 15 december.

Föredrog Revisionssekreteraren Lagerfeldt prästmannens Carl Liungs underdåniga ansökning, att få äkta sitt halvsyskonbarn, jungfru Maria Schutz. Vilket beviljades.

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1742:2 (1742-1742) Bild 5160 / sid 1007 (AID: v655253.b5160.s1007, NAD: SE/RA/1311)
fadder 1747 för MagEngz-s (magisterskan)
Anarkiv 8.0 2018-05-04