ANSEDEL 2698 Carl Ljung *1709-06-29 Västra Vingåker
2698 Carl Ljung
*1709-06-29 Västra Vingåker kyrkoherdeson
†1768 Helgesta

Far: 7052 Eric Liung *cirka 1660
Mor:
      Vigsel:

   Fam:

      1: 5857 Eric Johan *1743-05-21 Strängnäs
      2: 5906 Anna Christina *1744-09-24 Strängnäs
      3: 5961 Carl *1745-11 Strängnäs
      4: 6002 Carl *1746-12-11 Strängnäs
      5: 6311 Carl Peter *1747-11-26 Strängnäs
      6: 6383 Maria Elisabet *1748-12-06? Strängnäs
      7: 6418 Margareta Eva *1749-11-25 Strängnäs
      8: 6484 Carl Friedric *1751-03-01 Strängnäs
      9: 6575 Anna Catharina *1752-06-30 Strängnäs
      10: 6648 Eric Carl *1754-03-29 Strängnäs
      11: 6792 Maria Carolina *1756-08-14 Strängnäs

t Bresshammar enl 1753 års mtl; kh i Helgesta 1755-68
fadder 1740 för AbHu-n
fadder 1744: kn i Husby mag ELiung (ej närv), 1745: pr-in i St Malma fru MaLiung (ej närv), 1748: JaStbk komm i Nicolai Sthlm, pr-in Båll i Katarina Sthlm; 1751: kh i Toresund HThunman (ej närv), past-ska Eva Mellring (ej närv), 1754: hr LHydrén, pr-in Luut, i Brishammar, ä hAa i d:o
Anarkiv 8.0 2018-05-04