ANSEDEL 5669 Christina Ericksdr Schierpling *cirka 1710
5669 Christina Ericksdr Schierpling
*cirka 1710


   Fam:
    Vigsel: 1739 Strängnäs

      1: 5692 dtr *1739-10-16 Strängnäs
      2: 5844 Caisa Lisa *1742-12-14 Strängnäs

fadder 1742 för JaGrstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04