ANSEDEL 3167 Lars Andersson Lundmarck *cirka 1700
3167 Lars Andersson Lundmarck
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1739 Strängnäs

      1: 5692 dtr *1739-10-16 Strängnäs
      2: 5844 Caisa Lisa *1742-12-14 Strängnäs

t besökare i Sthlm enl mtl 1745
fadder 1741 för HWulf
Anarkiv 8.0 2018-05-04