ANSEDEL 5668 Christina Eek *1712
5668 Christina Eek
*1712
†1754

   Fam:
    Vigsel: 1739 Strängnäs

      1: 7040 Lars Peter *1739-12-25 Strängnäs
      2: 5791 Johan *1741-11-01 Strängnäs
      3: 799 Maria Christina *1743-03-08 Strängnäs
      4: 5897 Anna Catharina *1744-08-29 Strängnäs
      5: 5983 Margareta *1746-06-07 Strängnäs
      6: 6291 Anders *1747-07-24 Strängnäs
      7: 6391 Eric *1749-01-10 Strängnäs
      8: 6533 Mårten *1751-12 Strängnäs

fadder 1751 för ENdgr, 1754 för JacLennstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04