ANSEDEL 5660 Lars Hackzell *1705
5660 Lars Hackzell
*1705


   Fam:
    Vigsel: 1739 Strängnäs

      1: 7040 Lars Peter *1739-12-25 Strängnäs
      2: 5791 Johan *1741-11-01 Strängnäs
      3: 799 Maria Christina *1743-03-08 Strängnäs
      4: 5897 Anna Catharina *1744-08-29 Strängnäs
      5: 5983 Margareta *1746-06-07 Strängnäs
      6: 6291 Anders *1747-07-24 Strängnäs
      7: 6391 Eric *1749-01-10 Strängnäs
      8: 6533 Mårten *1751-12 Strängnäs

systerbarns möderne fr 1747 93 dlr innestående hos deras fader enl F2:2 722. Köpt nr 74 av kh GaTextrin 21/7 1752 enl F2:3 36
fadder 1738 för SvDstr, PNdstr, 1739 för LALumk, 1742 för HWulf, 1753 för AHacksell, 1759 för ElNyst
fadder 1743: guldsm fr Arboga, 1748: krukm Hacksell
Anarkiv 8.0 2018-05-04