ANSEDEL 5639 Christina Catharina Berg *cirka 1700
5639 Christina Catharina Berg
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5658 Catharina Lotta *1738-09-29 Strängnäs

fadder 1738 för XUpm (mme StKörner)
Anarkiv 8.0 2018-05-04