ANSEDEL 3382 Erich Körner *cirka 1700
3382 Erich Körner
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5658 Catharina Lotta *1738-09-29 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04