ANSEDEL 5614 Brita Erica Schult *cirka 1705
5614 Brita Erica Schult
*cirka 1705


   Fam:

      1: 5615 Erich Steno *1737-02-12 Strängnäs
      2: 5678 Johanna Elisabeth *1739-01-17 Strängnäs
      3: 5743 Johan Daniel *1740-11-29 Strängnäs
      4: 5827 Daniel *1742-08-09 Strängnäs
      5: 5868 Adolph Fredric *1743-11-04 Strängnäs

fadder 1738 för EKörner (magisterskan B-ErThull), 1742 för HHöjer, 1762 för EMose (pr-in, ä-fru), 1763 för JaFernblad
Anarkiv 8.0 2018-05-04