ANSEDEL 3882 Daniel Stenius *cirka 1700
3882 Daniel Stenius
*cirka 1700
†före 1761

   Fam:

      1: 5615 Erich Steno *1737-02-12 Strängnäs
      2: 5678 Johanna Elisabeth *1739-01-17 Strängnäs
      3: 5743 Johan Daniel *1740-11-29 Strängnäs
      4: 5827 Daniel *1742-08-09 Strängnäs
      5: 5868 Adolph Fredric *1743-11-04 Strängnäs

t Norrby 1741, t Aspön 1744
fadder 1739: hr JNng, 1740: pr i Kumla JaGilnaeus
Anarkiv 8.0 2018-05-04