ANSEDEL 5551 Anna Samuelsdotter *cirka 1700
5551 Anna Samuelsdotter
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1734 Strängnäs

      1: 5552 Erich *1734-01-12 Strängnäs

fadder 1734 för BtSegerb (AA:s h)
Anarkiv 8.0 2018-05-04