ANSEDEL 5494 Sigrid Greta Crysell *1694
5494 Sigrid Greta Crysell
*1694


   Fam:

fadder 1731 för LOlin (hr Brands h), 1732 för PBrundb, 1737 för AB, 1743 för JaBrinck (hosp-pred-h), 1746 för JaSugr, 1752 för JaLennbom ( mme GrCrusell), 1759 för JacNdstr, 1760 för JaNdb (mme Brannia)
Anarkiv 8.0 2018-05-04