ANSEDEL 4777 Petter Brandius *cirka 1685
4777 Petter Brandius
*cirka 1685


   Fam:

fadder 1709 för bag HiFrantz (mons), 1710 för murm PA (gymn), OO, JaLub, 1734 för PLustr
faddrar 1744 för Ma-LiÖstwl
Anarkiv 8.0 2018-05-04