ANSEDEL 5453 Christina Grimsten *1696
5453 Christina Grimsten
*1696


Far: 6026 Jonas Simonis Grimsten *cirka 1650
Mor:
      Vigsel:

   Fam:

      1: 5821 Maria Christina *1724
      2: 5474 Erich *1731-04-25 Strängnäs

fadder 1730 för ALaur-s, 1734 för C-FrLiungb, 1749 för OStyrling (magisterskan fru MaForman), 1749 för MTranb (mag fru ChrFroman),1763 för JaÅkm (ä)
Anarkiv 8.0 2018-05-04