ANSEDEL 3227 Johan Froman *cirka 1690
3227 Johan Froman
*cirka 1690
†före 1763

   Fam:

      1: 5821 Maria Christina *1724
      2: 5474 Erich *1731-04-25 Strängnäs

fadder 1736 för NEnberg
Anarkiv 8.0 2018-05-04