ANSEDEL 5348 Margareta Berg *cirka 1700
5348 Margareta Berg
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1726-01-16 Strängnäs

      1: 5349 Brita Stina *1727-10-22
      2: 5359 son *cirka 1726
      3: 5504 Johan *1732-01-01 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04