ANSEDEL 5347 Börje Holmling *cirka 1700
5347 Börje Holmling
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1726-01-16 Strängnäs

      1: 5349 Brita Stina *1727-10-22
      2: 5359 son *cirka 1726
      3: 5504 Johan *1732-01-01 Strängnäs

fadder för 1739 för PBrunb, 1751 för ENdgr (ej närv)
Anarkiv 8.0 2018-05-04