ANSEDEL 5328 Lisa Lundia *cirka 1695
5328 Lisa Lundia
*cirka 1695


   Fam:

      1: 5316 Maria *1725-11-02 Strängnäs
      2: 5375 Daniel *1728-01-04 Strängnäs
      3: 5403 Elisabeth *1729-02-24 Strängnäs

fadder 1727 för JaRoot, 1728 för BtLennaeus
Anarkiv 8.0 2018-05-04