ANSEDEL 4897 Anders Malmenius *cirka 1695
4897 Anders Malmenius
*cirka 1695


Far: 4153 Carl Malmenius *cirka 1650
Mor:
      Vigsel:

   Fam:

      1: 5316 Maria *1725-11-02 Strängnäs
      2: 5375 Daniel *1728-01-04 Strängnäs
      3: 5403 Elisabeth *1729-02-24 Strängnäs

fadder 1713 för JaRitzman (stud mons)
fadder 1728: kh:s i Ytterselö käresta
Anarkiv 8.0 2018-05-04