ANSEDEL 5204 Kerstin Pärsdotter *cirka 1685
5204 Kerstin Pärsdotter
*cirka 1685


   Fam:

      1: 3126 Dordi *cirka 1715
      2: 5134 Johannes *1720-12-03 Strängnäs
      3: 5175 Margareta *1721-12-27 Strängnäs
      4: 5254 Olof *1723-09-29 Strängnäs
      5: 5351 Johan *1727-11-13 Strängnäs
      6: 7145 Dordi *1722

t Stenkvista 1742 enl mtl
fadder 1722 för PE, EP Långg, JacLillia, 1724 för LMå, bokb Kreijman, 1727 för MO Långg, JacLiq, 1728 för JaÖstwl, AOmnb, 1730 för JacO, 1732 för Stina
Anarkiv 8.0 2018-05-04