ANSEDEL 1505 Matz Johansson *cirka 1685 Norrland
1505 Matz Johansson
*cirka 1685 Norrland
†1739

   Fam:

      1: 3126 Dordi *cirka 1715
      2: 5134 Johannes *1720-12-03 Strängnäs
      3: 5175 Margareta *1721-12-27 Strängnäs
      4: 5254 Olof *1723-09-29 Strängnäs
      5: 5351 Johan *1727-11-13 Strängnäs
      6: 7145 Dordi *1722

fadder 1719 för JNb, 1721 för PE Gropgd, en gardeskarl, 1723 för NE Wv, HiBrunb, 1725 för CWestring, 1729 för JacNdstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04