ANSEDEL 5198 Brigitta Gilnaea *cirka 1685
5198 Brigitta Gilnaea
*cirka 1685


   Fam:

      1: 4922 Andreas *1714-07-29 Strängnäs
      2: 5105 Brita Stina *1719-09-27 Strängnäs
      3: 5182 Daniel *cirka 1720

fadder 1722 för CEldman, JaÖstwl, 1725 för GaTextrin
Anarkiv 8.0 2018-05-04