ANSEDEL 3875 Lars Bråwick *1668-06-24 Stora Mellösa
3875 Lars Bråwick
*1668-06-24 Stora Mellösa Dömmesta
†1745-07-05 Hardemo

Far: 3870 Anders Bråwick *cirka 1640
Mor: 3873 Margareta Strengberg *cirka 1650
      Vigsel:

   Fam:

      1: 4922 Andreas *1714-07-29 Strängnäs
      2: 5105 Brita Stina *1719-09-27 Strängnäs
      3: 5182 Daniel *cirka 1720

komm i Vansö-Härad 1716
fadder 1707 för DP Kgb (koll), InwSvan (hr), 1709 för JaBråwijk, 1711 d:o, 1715 för PM Råckstagd, 1720 för ALigr
fadder 1719: kh mor i Gryt Brita Wal:
Anarkiv 8.0 2018-05-04