ANSEDEL 491 Anna Christina Hallenia *1705
491 Anna Christina Hallenia
*1705
†efter 1761

   Fam:

fadder 1740 för NB, 1752 för GaMelin (mme B-StFeldin), 1752 för AHagm, 1755 för OKbk, 1757 för JacLimk
Anarkiv 8.0 2018-05-04