ANSEDEL 490 Eric Felldin *1700
490 Eric Felldin
*1700
†1759-05-08 Strängnäs

   Fam:

      1: 492 Lars *1733
      2: 493 Axel *1738
   Fam:

frälsefogde 1751; på Fjälsta, Ytterselö 1746-50. t Strängnäs 1750 enl mtl
fadder 1751 för ENdgr (insp Feldin), OStyrling (d:o), 1753 för NHlsten (insp), 1756 för JaLib, 1756 för ASling
Anarkiv 8.0 2018-05-04