ANSEDEL 4769 Anna Järnman *cirka 1675
4769 Anna Järnman
*cirka 1675


   Fam:

      1: 4812 Anna Maria *1710-10-02 Strängnäs
      2: 4823 barn
      3: 4886 Carolus *1713-03-02 Strängnäs
      4: 4957 son *cirka 1715-07 Strängnäs

fadder 1709 för EThunius, AO Skolba
Anarkiv 8.0 2018-05-04