ANSEDEL 4768 Paulus Ehrnest *cirka 1675
4768 Paulus Ehrnest
*cirka 1675


   Fam:

      1: 4812 Anna Maria *1710-10-02 Strängnäs
      2: 4823 barn
      3: 4886 Carolus *1713-03-02 Strängnäs
      4: 4957 son *cirka 1715-07 Strängnäs

RR 1710 45/5 skyldig för 1707-08 kom intet hit i staden innan om hösten 1708. Hwarföre förklarade tullnären att det skall komma på dess antecessors Rectoris Bohlins sterbhus som dock eij finnes på det årets restlängd oppförd. Pro Anno 1708 kommer Bohlins sterbhus 1/3 och Ernest 2/3 at swara eftersom det åhrets lön proportionaliter är niuten.
  fadder 1709 för JaBråwijk, 1710 för EThunius
Anarkiv 8.0 2018-05-04